Route 2020: the Future for Large-Scale Research Infrastructures

6 maart 2013 @ Science Park Amsterdam

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn van belang voor hoogwaardige, innovatieve en concurrerende wetenschap. Afgelopen maart heeft de update van de ‘Nationale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten’ plaats gevonden. Terwijl op Europees niveau druk gewerkt wordt aan Horizon 2020, vragen wij ons af wat de toekomst voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten brengt.
 
‘Route 2020: the Future for Large-Scale Research Infrastructures’ is het vervolg op het congres ‘Closing the Deal’ van december 2010.
 
Het ochtendprogramma is met interactieve workshops gericht op het opzetten en exploiteren van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. In vier workshops komen thema’s aan bod als het gebruik van regionale structuurfondsen, de rol van grote faciliteiten in het bedrijfsleven, governance structuren en de nieuwe financieringsronde van NWO voor projecten van de Roadmap. In het middagprogramma komen verschillende aspecten rondom data aan bod. Er wordt ingegaan op thema’s als compatibiliteit, open access, financiering, integriteit en de opslag van data. Verschillende sprekers bieden een voorzet op deze thema’s om daarna de discussie aan te gaan.
 
Een postersessie van alle onderzoeksfaciliteiten op de Roadmap biedt de mogelijkheid om kennis te maken met de projecten.
 
Wanneer: 6 maart 2013 van 9:00 – 17:30
Waar: Amsterdam University College op Science Park Amsterdam
Wat: Congres voor en over grootschalige onderzoeksfaciliteiten
Voor wie:  Mensen van kennisinstellingen, uit het bedrijfsleven en van overheden (ook provinciaal en lokaal)
Registratie en programma:  De officiële registratie en het programma volgen in januari
Contact of vragen: i.binken@minocw.nl